Dyftongi

 
Dyftongi
9.11.2017
Interesuje mnie to, czy istnieją wyrazy które mają więcej głosek niż liter. Otóż ucząc się do egzaminu, w jednej książce natknąłem się na stwierdzenie, że niektóre wyrazy mają więcej głosek niż liter, na przykład wyraz wątek ma 5 liter i 6 głosek [w-o-n-t-e-k], natomiast w innej jest podane, że wyraz wątek ma 5 liter i 5 głosek [w-ą-t-e-k]. Zatem moje pytanie brzmi: czy ą jest dwugłoską?

Z wyrazami szacunki
Czytelnik
W wyrazie wątek występuje dyftong, czyli samogłoska o zmiennym przebiegu artykulacji, składająca się z segmentu [o] i z segmentu [n]. W dydaktyce szkolnej często nie wprowadza się pojęcia dyftongu, lecz mówi się o tym, że ą i ę przed spółgłoskami zwartymi (np. t)
i zwarto-szczelinowymi (np. c) są wymawiane jako połączenie odpowiedniej głoski ustnej ([o], [e]) i odpowiedniej głoski nosowej (np. [n]). Tak więc określenie liczby głosek w wyrazie wątek zależy od tego, czy posługujemy się pojęciem dyftongu czy (dla celów dydaktycznych) „rozbijamy” go na dwie głoski.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego