Dzielenie numerów spraw

 
Dzielenie numerów spraw
29.01.2018
Szanowni Eksperci,
czy zasady dotyczące dzielenia adresów internetowych i przenoszenia ich do następnego wiersza można stosować również w odniesieniu do oznaczeń pism urzędowych, które nierzadko bywają długie i zaburzają rozłożenie wyrazów w wierszu? Czy zatem należy podzielić oznaczenia pisma przed kropką, dywizem, ukośnikiem?

Z wyrazami szacunku
Łukasz Kapusta
Tzw. znak sprawy (powoławczy) umieszczany na piśmie częstokroć liczy wiele symboli literowych i cyfrowych rozdzielonych separatorami w formie kropek, dywizów bądź ukośników. Symbole literowe oznaczają hierarchię komórek organizacyjnych instytucji wytwarzającej dokument (np. symbol jednostki symbol departamentu/biura symbol wydziału/samodzielnego stanowiska pracy) oraz inicjały przygotowującego go referenta. Cyfry wskazują symbol klasyfikacyjny z wykazu akt, kolejny numer sprawy (wynikający ze spisu spraw) oraz rok kalendarzowy, w którym sprawa się rozpoczęła.
Powoływanie tego rodzaju znaków w publikacjach może sprawiać kłopoty związane z obustronnym wyrównaniem tekstu. Wydaje się, że w celu rozwiązania tego problemu można zastosować te same reguły dzielenia między kolejne wiersze tekstu, których używa się w odniesieniu do adresów URL.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego