Dzielenie wyrazów na sylaby

Dzielenie wyrazów na sylaby
16.10.2017
16.10.2017
W pisemnym teście w kl. 4 SP dziecko ma za zadanie podzielić na sylaby wyraz komiksy. Jako jedyną słuszną odpowiedź autorzy testu podają ko-mik-sy i taką odpowiedź uznaje za prawidłową nauczycie. Moje dziecko podzieliło na ko-mi-ksy i wydaje mi się to najzupełniej słuszne. „W razie konfliktu kryterium morfologiczne jest nadrzędne w stosunku do fonetycznego, ale dotyczy to pisma” – pisze dr Jan Grzenia. Kto ma rację? Czy błąd popełniło moje dziecko, czy autorzy testu?
Niektóre wyrazy można dzielić na sylaby na więcej niż jeden sposób, por. np. ko-stka (sylaba otwarta ko-) albo kos-tka (sylaba zamknięta kos-). Podobnie jest z rzeczownikiem komiks w mianowniku liczby mnogiej: ko-mik-sy albo ko-mi-ksy, w tym drugim wypadku bowiem litera i oznacza jednocześnie zmiękczenie poprzedzającej spółgłoski ([m’]) oraz samogłoskę [i], a więc może stanowić sylabę (w odróżnieniu np. od grupy literowej mi w wyrazie miasto, por. podział na sylaby: mia-sto).
Kryterium morfologiczne – jak słusznie zauważa dr Jan Grzenia – ma zastosowanie w piśmie podczas dzielenia wyrazów na końcu wiersza tekstu. Nie odnosimy go do kompetencji fonetyczno-fonologicznych związanych z dzieleniem wyrazów na sylaby.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego