Dzielimy Bartłomieja

 
Dzielimy Bartłomieja
15.11.2019
Dzień dobry,
mam pewną wątpliwość co do sposobu dzielenia wyrazu Bartłomiej (w WSO jest Bart-łomiej): zgodnie z zasadą 199 grupę spółgłoskową rtł powinienem podzielić tak, aby część przenoszonych spółgłosek mogła rozpoczynać jakiś polski wyraz. Z drugiej strony norma ta daje pierwszeństwo zasadom morfologicznym, a taką wydaje się respektowanie źródłosłowu danego wyrazu (od aram. bar Talmai ‘syn Tolomaja’), stąd opowiadałbym się za podziałem Bar-tłomiej. Proszę o opinię.
Z poważaniem
Zasady morfologiczne stosujemy zasadniczo przy oddzielaniu przedrostka i rdzenia oraz dwóch lub większej liczby rdzeni w rodzimych i obcych wyrazach złożonych. Z formalnego punktu widzenia imię własne Bartłomiej jest współcześnie (synchronicznie) niepodzielne słowotwórczo. Dlatego też w odniesieniu do tego wyrazu ma zastosowanie zasada fonetyczna mówiąca o podziale w obrębie grup spółgłoskowych.
Adam Wolański
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.