Dziś, gdy jest cieplej, wyjdziemy na spacer

 
Dziś, gdy jest cieplej, wyjdziemy na spacer
12.01.2016
Czy wyrażenia dziś gdy, ponadto skoro itp. występujące na początku zdania wolno lub trzeba rozdzielić przecinkami?
Dziś gdy jest cieplej, wyjdziemy na spacer. Ponadto skoro może padać, weźmiemy parasole.
W przytoczonych w pytaniu wypowiedzeniach nie ma zastosowania zasada cofania przecinka, dlatego też znak ten jest konieczny. Oddziela początek zdania podrzędnego, które znajduje się w środku części nadrzędnej.
Cofanie przecinka przed gdy zachodzi w następujących połączeniach: podczas gdy, właśnie gdy, dopiero gdy, w chwili gdy, teraz gdy, wtedy gdy, potem gdy, przy czym nie jest obligatoryjne we wszystkich kontekstach.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego