„Dzwonki”; „Tytoniówka”

 
„Dzwonki”; „Tytoniówka”
2.10.2017
Szanowni Państwo,
przygotowuję publikację poświęconą dużym zakładom przemysłowym za czasów Peerelu i mam problem z zapisem powszechnie używanych skrótowych nazw. Dla przykładu Radomską Wytwórnię Telefonów nazywano dzwonki, Zakłady Tytoniowe – tytoniówką, była też żarówka, blaszanka itp. Jak należy zapisywać tego typu nazwy? Wielką literą? Małą? Z cudzysłowem czy bez? Jakieś wyróżnienie wydaje się konieczne, bo inaczej fabryka produkująca sprzęt oświetleniowy może się mylić z żarówką.
Najlepiej używać do tego celu wielkiej litery i cudzysłowu, a zatem pisać: Radomska Wytwórnia Telefonów „Dzwonki” i Zakłady Tytoniowe „Tytoniówka”. Można opuścić cudzysłów, kiedy wchodzi w grę skrót tzw. (tak zwany/-a/-e): Radomska Wytwórnia Telefonów, tzw. Dzwonki; Zakłady Tytoniowe, tzw. Tytoniówka.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego