Ekipa, lider, problem

 
Ekipa, lider, problem
23.01.2016
Chciałabym się dowiedzieć, jaka jest etymologia słów: ekipa, lider oraz problem.
Każde z tych słów jest zapożyczeniem.
Ekipa wywodzi się z języka francuskiego, w którym rzeczownik l’équipe oznacza grupę ludzi, którzy wspólnie coś wykonują (np. drużynę sportową).
Lider to z kolei zapożyczenie angielskie. Angielski rzeczownik leader ma (w przybliżeniu) to samo znaczenie co polski lider, a pochodzi od czasownika to lead znaczącego ‘przewodzić (komuś)’.
Rzeczownik problem natomiast pojawił się w polszczyźnie za sprawą łaciny, w której odpowiadający mu wyraz (problema) powstał z greckiego słowa oznaczającego m.in. jakąś barierę, ogrodzenie, wystającą część np. skały.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego