Enerdówka z Enerdówka

Enerdówka z Enerdówka
27.06.2006
27.06.2006
Mam pytanie o formy związane z dawnym określem Niemiec Wschodnich tj. NRD. Mówi się NRD-ówek, NRD-owiec, a jak będzie brzmieć i czy w ogóle istnieje żeńska forma? Czy w tym przypadku powinnam powiedzieć raczej Niemka z NRD-ówka?
Dziękuję za odpowiedź,
Joanna
Nazwy żeńskie z sufiksem -ówka wymiennym z męskim -owiec są w dzisiejszej polszczyźnie tworzone niechętnie, ponieważ maja konotcję pobłażliwą lub wartościują osobę negatywnie. We współczesnych tekstach poświadczona jest zetempówka i gestapówka, ale juz nie AK-ówka, choć jeszcze Moczarski w Rozmowach z katem używał ostatniego wyrazu zupełnie neutralnie. Nie tworzymy tez fachówki od fachowca czy naukówki od naukowca.
Jednak w odniesieniu do NRD nawet nazwa NRD-owiec jest potoczna i nieco pogardliwa (nie była używana oficjalnie), więc i NRD-ówka nie razi pod względem czysto językowym. Nie wahałbym się użyć tego słowa obok NRD-owca (czy Enerdowca) i Enerdówka (kraj), ale nigdy np. w podręczniku historii.
Marek Łaziński, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego