Energia odnawialna i jej źródła

 
Energia odnawialna i jej źródła
5.06.2016
Chciałbym się dowiedzieć, czy poprawne jest określenie odnawialne źródła energii czy źródła energii odnawialnej. W jednym odnawialne są źródła, w drugim energia. W użyciu oba pojęcia stosowane są wymiennie, jednak częściej pada odnawialne źródła energii. W języku angielskim używa się pojęcia renewable energy – idąc tym tropem, można dojść do wniosku, że poprawne będzie stwierdzenie źródła energii odnawialnej, jednak to tylko moje dedukcje.
Rzeczywiście, największą frekwencję ma wyrażenie odnawialne źródła energii. Niemniej w piśmiennictwie występuje też pojęcie energia odnawialna – ‘energia wiatru, promieniowania słonecznego, ciepła ziemi, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energia pozyskiwana z biomasy i biogazu’. Pojęcie to jest ekwiwalentem angielskiego wyrażenia renewable energy. Wyrażenie to – zarówno w polszczyźnie, jak i w języku angielskim – występuje w kolokacjach z rzeczownikiem źródło, por.: źródła energii odnawialnej, renewable energy sources, w odróżnieniu od: odnawialne źródła energii, renewable sources of energy. Jak widać, omawiane tu związki wyrazowe nie są jeszcze w pełni ustabilizowane i w określonych kontekstach można się nimi posługiwać wymiennie.
Adam Wolański
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego