Ergonomia pracy

Ergonomia pracy

20.10.2020
20.10.2020

Dzień dobry,

zwrócono mi uwagę, że sformułowanie ergonomia pracy jest niepoprawne. Np. w zdaniu Bezpieczeństwo i ergonomia pracy zależą od... lepiej byłoby zmienić szyk – czy rzeczywiście jest to konieczne? Źródłosłów zawiera już praca, ale np. często potoczenie używa się np. ergonomiczne krzesło – a może takie sformułowanie też jest niepoprawne?

Z poważaniem,

Magdalena

Szanowna Pani,

znaczenie realne (czyli to, w którym wyraz jest współcześnie używany) wyrazu ergonomia odeszło już od znaczenia strukturalnego (czyli tego, które wynika z jego budowy słowotwórczej). Ergonomia, owszem, wywodzi się z greckiego ergon 'praca' i nomos 'prawo' i dawniej oznaczała naukę o pracy (por. publikację z 1857 r. pt. Rys ergonomii, czyli nauki o pracy opartej na prawach zaczerpniętych z Nauki Przyrody W.B. Jastrzębowskiego). Współcześnie jednak odnosi się do tego, w jaki sposób można dostosować narzędzia, miejsce pracy itd. do potrzeb człowieka, który z nich korzysta. W języku potocznym coraz częściej używa się tej nazwy w odniesieniu do sposobu funkcjonowania różnych rzeczy, nie tylko tych, których człowiek używa w pracy, tak aby były one wygodne dla człowieka. Mówi się więc o ergonomii jazdy samochodem, ergonomii wnętrza auta, ergonomii w kuchni itd. Ergonomia funkcjonuje więc w znaczeniu szerszym, jako 'zasady takiego konstruowania rzeczy, by korzystanie z nich kosztowało człowieka jak najmniej wysiłku'. Wobec tego wyrażenie ergonomia pracy , użyte w języku ogólnym (niespecjalistycznym) nie ma już charakteru pleonastycznego. Oczywiście, inaczej jest, jeśli posługujemy się nazwą w znaczeniu terminologicznym, gdy ergonomia odnosi się do spraw związanych z miejscem pracy. Wówczas wyrażenie ergonomia pracy zawiera nadmiar znaczeniowy.


Z poważaniem

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego