Fan a hejter

Fan a hejter
31.03.2017
31.03.2017
Szanowni Państwo,
antonimy to wyrazy przeciwstawne takie jak dobro – zło czy jasno – ciemno. Czy zatem antonimem wyrażenia fan jest idol, skoro nie widać tu przeciwstawienia jak w dobro – zło, czy może raczej antonimem prędzej byłby hejter (przyjmując w uproszczeniu że: fan – ‘ktoś, kto kocha X-a’, hejter – ‘ktoś, kto nienawidzi X-a’)?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Istotą antonimii jest to, że przeciwstawiane sobie cechy dadzą się uporządkować jednowymiarowo. O ile kochać rzeczywiście jest antonimem nienawidzić, o tyle w taką relację nie da się ująć rzeczowników fan i hejter (a już na pewno nie: fan i idol, bo te raczej są synonimiczne), gdyż ich struktura znaczeniowa jest złożona. Fan to nie ‘ten, kto kocha’, a hejter to nie ‘ten, kto nienawidzi’. Fan to ‘człowiek, który bardzo lubi jakąś popularną osobę’, a hejter to ‘osoba, która zamieszcza obraźliwe, agresywne komentarze w internecie’. Rzeczownik fan może być określony przydawką wskazującą na obiekt sympatii (fan piłkarza), natomiast hejter nie ma takiej łączliwości (nie mówimy: hejter piłkarza). Nie są więc te dwa słowa antonimami.
Antonimem słowa fan byłby rzeczownik, który nazywałby osobę, która kogoś nie lubi. Antonimem słowa hejter byłby wyraz, który wskazywałby na człowieka zamieszczającego w sieci przyjazne komuś komentarze. Jak dotąd nie doczekaliśmy się takiej nazwy, bo i pewnie (niestety) zjawisko nie jest powszechne…
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego