Forma zaimka względnego który

Forma zaimka względnego który

16.04.2023
16.04.2023

Dzień dobry, które z poniższych zdań jest poprawne i dlaczego? To doprowadziło go do zbrodni, którą dokonał. To doprowadziło go do zbrodni, której dokonał? Dziękuję za objaśnienie.

Poprawne jest zdanie: To doprowadziło go do zbrodni, której dokonał. Zaimek względny który, spajający w wypowiedzeniu złożonym człon nadrzędny z podrzędnym, musi z jednej strony zgadzać się pod względem liczby i rodzaju z rzeczownikiem, do którego się odnosi w zdaniu nadrzędnym, z drugiej zaś strony musi występować w formie przypadkowej narzucanej przez orzeczenie zdania podrzędnego. Czasownik dokonać wymaga dopełniacza (a nie biernika), a więc formy której (a nie którą).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego