Formuła „Zaprojektuj i wybuduj”

 
Formuła „Zaprojektuj i wybuduj”
22.02.2018
Szanowni Państwo,
jednym z rodzajów procedur przetargowych na roboty budowlane jest system lub formuła zaprojektuj i wybuduj. Spotkać się można z różnorodną pisownią owego systemu – wielką i małą literą, z cudzysłowem i bez cudzysłowu. Która z form jest poprawna i do jakich reguł należy się w tym wypadku odnieść?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Czytelniczka
Według mnie najlepiej używać zapisu: formuła „Zaprojektuj i wybuduj”. Po słowie formuła podaje się przecież jej nazwę, stąd cudzysłów i pierwszy wyraz oddany wielką literą jak przy tytułach książek czy nazwach programów radiowych, telewizyjnych. Cudzysłów można pominąć i człon zasadniczy dać kursywą: formuła Zaprojektuj i wybuduj. Kwerenda w sieci dowodzi jednak, że równie często pisze się formuła „zaprojektuj i wybuduj” (np. utrzymano zasadę, że zamówieniami na roboty budowlane są zamówienia typu „wybuduj”, jak i zamówienia typu „zaprojektuj i zbuduj"; W przypadku zamówień typu „zaprojektuj i buduj” obowiązek uzyskania pozwoleń, uzgodnień i opinii może i zazwyczaj jest przerzucany na wykonawców). Myślę, że taką pisownię można uznać za dopuszczalną, choć mniej staranną.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego