Gdzie Pan Bóg kościół buduje, tam diabeł kaplicę stawia

Gdzie Pan Bóg kościół buduje, tam diabeł kaplicę stawia
5.11.2013
5.11.2013
Szanowni Państwo,
co oznacza przysłowie „Gdzie Pan Bóg kościół buduje, tam diabeł kaplicę stawia” i jakie jest jego źródło?
Przysłowie to jest dość stare, w Nowej księdze przysłów polskich pod red. J. Krzyżanowskiego poświadczone już w źródle z 1597 r. Jeszcze starsza jest inna jego wersja, w której zamiast kaplicy występuje karczma. NKPP nie wyjaśnia znaczenia przysłów, chyba w przekonaniu, że ogólny sens przysłowia każdy jest w stanie uchwycić. Dla mnie jest ono przypomnieniem, że gdziekolwiek jest dobro, tam czai się zło. Przy czym w późniejszej wersji przysłowia – tej, o którą Pan pyta – zło jest bardziej podstępne, bo zakamuflowane.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego