Generał major

 
Generał major
4.10.2017
Proszę o rozstrzygnięcie problemu natury ortograficznej, a mianowicie jak zapisywać określenia typu generał lejtnant, generał major, generał porucznik itp. – oddzielnie czy z dywizem?
Zapis z łącznikiem (dywizem) miałby sens jedynie wówczas, gdyby oba człony (i generał, i np. porucznik) były względem siebie współrzędne, tzn. gdyby hipotetyczny zapis generał-porucznik odnosił się do osoby, która jest generałem i jednocześnie porucznikiem. Tymczasem w przywołanych wyrażeniach elementy: major, lejtnant, porucznik są podrzędne wobec wyrazu generał, a zatem konstrukcje te należy zapisywać bez łącznika: generał major, generał porucznik, generał lejtnant.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego