Germanizmy składniowo-frazeologiczne

Germanizmy składniowo-frazeologiczne
2.10.2019
2.10.2019
Szanowni Państwo,
w kilku miejscach spotkałem się z informacją, że zwroty w odpowiedzi czy w nawiązaniu to kalki z języka niemieckiego i poprawnie powinno się pisać odpowiadając, nawiązując. Czy faktycznie tak jest i czy Państwa zdaniem te rzekome germanizmy są dopuszczalne w poprawnej korespondencji urzędowej?
Z wyrazami szacunku
Piotr Michałowski
Wyrażenia w odpowiedzi na coś oraz w nawiązaniu do czegoś to nie rzekome, lecz faktyczne XIX-wieczne germanizmy składniowo-frazeologiczne, brzmiące odpowiednio po niemiecku – als Antwort auf oraz Bezug nehmend auf. Obie kalki opatrywane są w wydawnictwach normatywnych kwalifikatorem oficjalne bądź środowiskowe (w odniesieniu do środowiska posługującego się stylem urzędowo-kancelaryjnym). Słowniki poprawnej polszczyzny nadal kwalifikują te konstrukcje jako niestandardowe i niewzorcowe dla języka ogólnego, proponując w zamian wyrażenia imiesłowowe – odpowiadając na coś i nawiązując do czegoś. Wielu autorów tekstów urzędowo-kancelaryjnych stosuje się do tych zaleceń, por. np.

Odpowiadając na pismo w sprawie wykorzystywania nieaktualnego formularza świadectwa lekarskiego, uprzejmie informuję…
Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku…

Jeśli przyjmiemy wyłącznie kryterium czysto formalne, użycie obu zapożyczonych z niemieckiego wyrażeń w korespondencji biurowej bądź urzędowej błędem nie będzie, ale nie będzie też przejawem szczególnie dbałego stylu.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego