Go czy je?

 
Go czy je?
16.03.2020
Szanowni Państwo,
zwracam się z uprzejmym pytaniem, czy w następującym zdaniu: Czy jest takie słowo w języku polskim i jak go stosować? prawidłowo został użyty zaimek go?
Czy powyższe zdanie nie powinno brzmieć Czy jest takie słowo w języku polskim i jak je stosować?
Podobnie, jeżeli np. nauczyciel informuje uczniów, że wykonają wspólnie jakieś zadanie, powinien on powiedzieć zrobimy go czy zrobimy je?
Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.
Łączę wyrazy szacunku
NW
Szanowna Pani,
oczywiście, poprawne wersje to: Czy jest takie słowo w języku polskim i jak je stosować? oraz To łatwe zadanie – zrobimy je. Rzeczowniki słowo, zadanie są rodzaju nijakiego, a zatem należy do nich odnosić formę je – jest to bowiem postać biernika zaimka ono.
Z pozdrowieniami
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego