Hamletyczne rozterki składniowe

 
Hamletyczne rozterki składniowe
25.01.2019
Dzień dobry.
Bardzo proszę o pomoc w rozstrzygnięciu problemu, czy pod względem gramatycznym podana niżej fraza jest zdaniem czy równoważnikiem zdania.
Aplikacja, która zawiera materiały prezentacyjne ułatwiające wytłumaczenie zagadnień geograficznych omawianych na lekcji.
Pozdrawiam, ASP
Przytoczony w pytaniu tekst jest wypowiedzeniem złożonym. Pierwszy człon to równoważnik zdania, a więc wypowiedzenie nieczasownikowe, które jednakowoż dopuszcza możliwość wprowadzenia orzeczenia czasownikowego, por. [To jest] aplikacja. Drugi człon to wypowiedzenie czasownikowe (czasownik zawierać w formie osobowej), inaczej zdanie, a konkretnie zdanie podrzędne przydawkowe wprowadzone zaimkiem względnym który.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego