Ile mamy rodzajów gramatycznych?

Ile mamy rodzajów gramatycznych?
10.11.2008
10.11.2008
Moje pytanie dotyczy problemu z rodzajem gramatycznym rzeczownika w liczbie mnogiej. Jestem nauczycielką języka polskiego i dziwi mnie fakt, że niektóre podręczniki szkolne dokonują podziału rodzaju gramatycznego rzeczowników w liczbie mnogiej tak samo jak w liczbie pojedynczej – na rodzaje: męski, żeński i nijaki. Inne natomiast uznają jedynie słuszny podział (w liczbie mnogiej) na rodzaje: męskoosobowy i niemęskoosobowy.
Dziękuję za uwagę.
Lucyna Niewiadomska
Podziału rzeczowników na rodzaje w ogóle nie należy relatywizować do liczby gramatycznej. Jeśli poprzestaje się na formie mianownika, można wyodrębnić cztery rodzaje: męskoosobowy (identyfikują go formy zaimkowe ten i ci), męskonieosobowy (ten i te), żeński (ta i te), nijaki (to i te). Jeśli natomiast spojrzeć na biernik, jak czynią podręczniki akademickie, można wskazać rodzajów pięć: męskoosobowy (tego i tych), męskozwierzęcy (tego i te), męskorzeczowy (ten i te), żeński ( i te), nijaki (to i te). Nazwy te są dobrane tak, aby możliwie dokładnie odpowiadały znaczeniu rzeczowników, ale trzeba pamiętać, że nie znaczenie decyduje o przynależności rodzajowej rzeczownika (np. podlotek jest męskozwierzęcy, nie żeński). Dodajmy, że niektórym autorom słowo męskozwierzęcy się nie podoba i odpowiedni rodzaj wolą oni nazywać męskożywotnym. Jest to jednak trochę mylące, gdyż rererenci rzeczowników męskoosobowych to na ogół mężczyźni, czyli istoty żywe.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego