Ile mamy wyrazów?

Ile mamy wyrazów?
14.03.2009
14.03.2009
Ile mamy homofonów i homografów w języku polskim?
Słownik polskich homonimów całkowitych Danutu Buttler ma około 1500 haseł, a Słownik polskich form homonimicznych pod jej redakcją – ok. 10 000 haseł. Są to jednak liczby orientacyjne, tak jak słownik jest tylko orientacyjnym obrazem języka.
Pytanie o liczbę homofonów i homografów w języku jest podobne do pytania o liczbę wyrazów. Na to drugie można odpowiedzieć dwojako i każda z tych odpowiedzi jest poprawna. Po pierwsze, wyrazów jest nieskończenie wiele (nie tylko w praktycznym sensie, ale także w formalnym, matematycznym). Po drugie, nawet gdyby wyrazów była skończona liczba (co wobec skończoności alfabetu i zasobu fonemów oznaczałoby konieczność nałożenia granicy na ich długość), to i tak nie potrafilibyśmy powiedzieć, ile ich jest (np. moglibyśmy się do końca życia spierać, czy jakiś dialektyzm, barbaryzm albo archaizm ma się liczyć do zasobów leksykalnych polszczyzny, czy nie).
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego