Imiona świętych i apostołów

Imiona świętych i apostołów
6.05.2019
6.05.2019
Szanowni Państwo,
zastanawia mnie, czy imiona świętych i apostołów zawsze należy poprzedzać wyrazem święty lub skrótem św.; tzn. czy poprawny jest zapis np. Ewangelia wg. św. Jana czy Ewangelia wg. Jana?
Tradycyjnie dla uczczenia osób kanonizowanych odnoszące się do nich nazwy własne osobowe poprzedza się wyrazem Święty (Święta) lub zgodnym z zasadami pisowni języka polskiego skrótem tego wyrazu, np.

Święty Jan XXIII i Święty Jan Paweł II stali na czele Kościoła w czasach „radykalnych transformacji”.

Czym innym są tytuły poszczególnych Ewangelii. Jak pokazuje uzus, przyjmują one trojaki zapis, por. np.
Ewangelia Jana
Ewangelia według Jana (Ewangelia wg Jana)
Ewangelia według Świętego Jana (Ewangelia wg św. Jana)
Oznacza to więc, że imiona ewangelistów w tytułach ksiąg biblijnych nie muszą być poprzedzone wyrazem święty lub skrótem św.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego