Informacje na stronach reakcyjnych książki

 
Informacje na stronach reakcyjnych książki
31.07.2017
Szanowni Państwo,
moje pytanie dotyczy jednozdaniowych informacji, które pojawiają się na stronach redakcyjnych, np. Przekład książki został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej. Czy tego rodzaju zdania należy zamykać kropką?
Wyodrębnione typograficznie zapisy czy noty na stronie redakcyjnej nie wymagają kropki na końcu. Gdy nota jest wielozdaniowa, to każde jej zdanie powinno być zakończone kropką (lub znakiem równoważnym), przy czym ostatniego zdania nie zamyka się kropką.
Adam Wolański

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego