Inny a różny

 
Inny a różny
13.06.2018
Proszę o poradę w sprawie zastosowania słowa różny. Odpowiedź w wątku „inny a różny” nie wyczerpuje tematu pod względem łączliwości wyrazu różny i tego, czy może on funkcjonować samodzielnie w kontekście człowieka. Np. czy zdania On był różny i
Bądź różny (w znaczeniu ‘inny’) są poprawne? Czy w kontekście kreatywnym (np. sloganie), może nie pojawić się dalsza cześć i pozostać w domyśle (w pełni: „On był różny od nich” i „Bądź różny od nich”)?
Zdanie Bądź różny bez kontekstu jest całkowicie niezrozumiałe, ale być może kontekst (nawet pozajęzykowy) naprowadza na jego sens. Przeciętny Polak, słysząc frazę Bądź różny, usytuuje ją w kręgu np. różnych cech (Bądź różny – raz wesoły, raz smutny) lub przypisze jej znaczenie ‘odróżniaj się (od innych)’.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego