Inteligencja

 
Inteligencja
18.02.2019
Dlaczego mówimy inteligencja emocjonalna (ang. emotional intelligence), ale sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence)? Drugi termin jest – co widać wyraźnie – kalką angielską.
Pytam, bo zamierzamy wydać książkę o inteligencji sztucznej. Tylko pod jakim tytułem:
Sztuczna inteligencja czy Inteligencja sztuczna? Wydaliśmy książkę pt. Inteligencja emocjonalna i trudno nam akceptować usus, który w tym wypadku jest kalką angielską.
Rzeczywiście, obie przydawki (sztuczna i emocjonalna) nie wskazują na cechy zjawiska nazwanego rzeczownikiem (inteligencja), lecz na jego kategoryzację. Są to więc tzw. przydawki gatunkujące, a zatem i jedna, i druga powinna występować po rzeczowniku. Jednak – mają Państwo rację – na mocy uzusu ukształtowało się wyrażenie z przydawką stojącą przed rzeczownikiem: sztuczna inteligencja – i tylko ono funkcjonuje w języku.
Dodam, że podobnych sytuacji jest w języku więcej – w wyrażeniach ptasia grypa, świńska grypa, wieczne pióro przymiotniki są przydawkami gatunkującymi, a mimo to występują przed rzeczownikami.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego