Internet czy internet?

Internet czy internet?
13.06.2001
13.06.2001
Z tego, co mi wiadomo, słowo Internet pisze się z dużej litery. Jakie jest uzasadnienie takiej pisowni? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Słowo Internet nie jest nazwą własną i właściwie nie powinno być pisane wielką literą. Było nią kiedyś, gdy oznaczało jedną, konkretną sieć komputerową, ale obecnie „światowa pajęczyna” obejmuje wiele lokalnych sieci o różnym zasięgu. Nie ma więc uzasadnienia dla pisowni Internet innego niż zwyczaj językowy. Ale zwyczaj językowy to nie byle co – to potężny czynnik kształtujący nasze zachowania językowe. Wobec zwyczaju językowego musi ustąpić niejedna reguła gramatyczna i ortograficzna.
PS. Po opublikowaniu tej odpowiedzi otrzymaliśmy sprostowanie od prof. Janusza Bienia, który zwraca uwagę na powszechne dziś mylenie Internetu (konkretnej sieci komputerowej) z WWW (World Wide Web, czyli „wszechświatową pajęczyną"). Istotnie: kawiarenki internetowe dają dostęp do WWW, podobnie firmy instalujące Internet w domu klienta itd. Zwyczaj nazywania WWW Internetem stał się tak powszechny, że – naszym zdaniem – należałoby go usankcjonować w języku ogólnym. Choć prof. J. Bień nie akceptuje użytej przez nas argumentacji, zgadza się z naszą konkluzją: słowo Internet należy pisać wielką literą. Poniżej przytaczamy w całości list prof. J. Bienia, za który dziękujemy serdecznie:
Internet jest nazwą własną konkretnej globalnej sieci komputerowej. Jednym ze źródeł wątpliwości co do pisowni tego słowa jest fakt, że Internet ma strukturę hierarchiczną i w konsekwencji laikom może się wydawać, że istnieje wiele „internetów”. Drugą przyczyną wątpliwości jest utożsamianie Internetu z konkretnymi usługami dostępnymi w tej sieci, w szczególności z „wszechświatową pajęczyną”, czyli WWW, lub też z usługą zapewnienia dostępu do Internetu. Takie postrzeganie Internetu sprawia, że można spotkać się z pisownią analogiczną jak telefon, dalekopis itp., tj. małą literą, tendencja ta nie zasługuje jednak na poparcie.
Janusz Bień, prof. UW
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego