Internet czy internet?

 
Internet czy internet?
13.06.2001
Z tego, co mi wiadomo, słowo Internet pisze się z dużej litery. Jakie jest uzasadnienie takiej pisowni? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Słowo Internet nie jest nazwą własną i właściwie nie powinno być pisane wielką literą. Było nią kiedyś, gdy oznaczało jedną, konkretną sieć komputerową, ale obecnie "światowa pajęczyna" obejmuje wiele lokalnych sieci o różnym zasięgu. Nie ma więc uzasadnienia dla pisowni Internet innego niż zwyczaj językowy. Ale zwyczaj językowy to nie byle co - to potężny czynnik kształtujący nasze zachowania językowe. Wobec zwyczaju językowego musi ustąpić niejedna reguła gramatyczna i ortograficzna.

PS. Po opublikowaniu tej odpowiedzi otrzymaliśmy sprostowanie od prof. Janusza Bienia, który zwraca uwagę na powszechne dziś mylenie Internetu (konkretnej sieci komputerowej) z WWW (World Wide Web, czyli "wszechświatową pajęczyną"). Istotnie: kawiarenki internetowe dają dostęp do WWW, podobnie firmy instalujące Internet w domu klienta itd. Zwyczaj nazywania WWW Internetem stał się tak powszechny, że - naszym zdaniem - należałoby go usankcjonować w języku ogólnym. Choć prof. J. Bień nie akceptuje użytej przez nas argumentacji, zgadza się z naszą konkluzją: słowo Internet należy pisać wielką literą. Poniżej przytaczamy w całości list prof. J. Bienia, za który dziękujemy serdecznie:

Internet jest nazwą własną konkretnej globalnej sieci komputerowej. Jednym ze źródeł wątpliwości co do pisowni tego słowa jest fakt, że Internet ma strukturę hierarchiczną i w konsekwencji laikom może się wydawać, że istnieje wiele "internetów". Drugą przyczyną wątpliwości jest utożsamianie Internetu z konkretnymi usługami dostępnymi w tej sieci, w szczególności z "wszechświatową pajęczyną", czyli WWW, lub też z usługą zapewnienia dostępu do Internetu. Takie postrzeganie Internetu sprawia, że można spotkać się z pisownią analogiczną jak telefon, dalekopis itp., tj. małą literą, tendencja ta nie zasługuje jednak na poparcie.

Janusz Bień, prof. UW
Mirosław Bańko

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego