Internet

 
Internet
5.05.2006
W Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod hasłem internet jest takie oto wyjaśnienie: ‘samodzielna sieć lub fragment Internetu’. Co w takim razie należy rozumieć przez ‘fragment Internetu’? Proszę podać przykładowe zdanie z użyciem wyrazu internet. Z góry dziękuję.
Trudno mi wyjaśnić, co tu oznaczają słowa fragment Internetu (sformułowanie samodzielna sieć też nie jest jasne). Wiadomo, że Internet bywa charakteryzowany jako sieć sieci komputerowych, chodziło więc zapewne o taką sieć składową. Nie miejsce tu, by wdawać się w rozważania techniczne, faktem jest jednak, że to bardzo problematyczna definicja, wątpliwy też jest zapis od małej litery. Jest to jednak tylko jedno z wielu nieporozumień, jakie nagromadziły się wokół znaczenia i zapisu tego słowa. Wyraz Internet – jako nazwa własna – może być pisany tylko wielką literą. Nie znam sensownej definicji, która by uprawniała do uznania tego wyrazu za pospolity. Uzasadnienie przedstawiłem w artykule pt. Internet, zamieszczonym w Słowniku poprawnej polszczyzny (Świat Książki, Warszawa 2004). W związku z tym nie mogę podać przykładowego użycia tego wyrazu w pisowni literą małą. Odpowiednie przykłady można odnaleźć np. w Gazecie Wyborczej, w której stosuje się taki zapis, opierając jego zasadność na innej argumentacji, której jednak żaden słownik nie wymienia (Internet jest jakoby medium, które można umieścić w tym samym rzędzie co radio czy telewizję). — Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski Pisownię słowa Internet (internet) w Wielkim słowniku ortograficznym PWN oparto na opinii opublikowanej w witrynie Rady Języka Polskiego. Starano się jednocześnie o zachowanie konsekwencji w stosunku do innych wypowiedzi na ten temat w Poradni Językowej PWN (można je znaleźć za pomocą poradnianej wyszukiwarki), a także w stosunku do innych słowników PWN. Warto dodać, że późniejszy Wielki słownik wyrazów obcych (PWN, 2003) przytacza oba warianty pisowniane bez rozróżniania znaczeń, przy czym wariant pisany małą literą określa jako rzadszy. Dziś w języku ogólnym, np. w prasie, jest on już chyba częstszy, natomiast w literaturze fachowej wciąż używa się na ogół wielkiej litery.
Red.
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego