Interpunkcja członów łączących się składniowo

 
Interpunkcja członów łączących się składniowo
24.01.2019
Czy w zdaniu Jeden samiec może mieć dwie, a czasami trzy partnerki i z każdą ma młode powinien pojawić się przecinek przed „i”? I czym jest fraza „ a nawet trzy partnerki” –
wtrąceniem, dopowiedzeniem czy jeszcze czymś innym?
Wyrażenia a nawet trzy partnerki nie możemy uznać za element wtrącony czy dopowiedziany, ponieważ zawiera dopełnienie partnerki, a więc część zdania oznaczającą przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem. Nie obowiązują nas tu zatem zasady interpunkcji zamykającej, która byłaby konieczna, gdyby zdanie miało następującą redakcję:

Jeden samiec może mieć dwie partnerki, a czasami nawet trzy, i z każdą ma młode.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego