Interpunkcja członów porównawczych

Interpunkcja członów porównawczych

18.03.2021
18.03.2021

Szanowni Państwo,

ostatnio borykam się z problemem postawienia przecinka w zdaniach porównawczych, w których znajduje się przymiotnik w formie najwyższej, np. "Zrobił to najlepiej jak potrafił" czy "Pojechał tam najszybciej jak mógł". Niedawno napotkałem się na stary blog poświęcony wszelakim zasadom gramatyki polskiej, w którym pisało, że: "W wypadku użycia stopnia najwyższego przymiotnika występuje spójnik jak bez korelatu: »Zrobię to najlepiej jak umiem«". Czy ta zasada nadal obowiązuje?

Zasadniczo człony porównawcze, które wchodzą w skład wypowiedzenia złożonego, powinniśmy oddzielać przecinkiem, np.


Ubranie leży na nim, jak leżałoby na kołku.

Jest lepszy, niż myślałem.


Wyjątek stanowią sfrazeologizowane frazy porównawcze. I tu stajemy przed dylematem, czy fraza typu: najdalej (najlepiej, najszybciej) jak potrafił (mógł, umiał) jest już sfrazeologizowanym porównaniem, w którym człon porównawczy wzmacnia niejako czasownik potrafić itp., czy też mamy do czynienia z podrzędnym zdaniem okolicznikowym sposobu. Wydaje się, że wyrażenia przytoczone w pytaniu i do nich podobne są obecnie w fazie frazeologizowania się. Dlatego też dopuszczałbym oboczną interpunkcję, tzn. z przecinkiem lub bez przecinka – w zależności od tego, jak autor zdania odczuwa stopień sfrazeologizowania całej frazy.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego