Interpunkcja imiesłowów przysłówkowych

 
Interpunkcja imiesłowów przysłówkowych
8.01.2019
Szanowna Poradnio,
czy można nie zastosować się do reguły interpunkcyjnej zalecającej wydzielanie lub oddzielanie przecinkiem imiesłowów zakończonych na -ąc, -łszy, -wszy w przypadku następujących zdań: Każdy gość sprawia nam przyjemność: jeden wchodząc, a drugi wychodząc; Przy głównym wejściu tłoczyli się studenci, jedni wchodząc, drudzy zaś podążając w przeciwnym kierunku?
Można pominąć przecinki w tego typu zdaniach, jeśli da się je zastąpić znakami „mocniejszymi”, np. dwukropkiem (co uczyniono w pierwszym z przywołanych zdań) lub myślnikiem, np.

Przy głównym wejściu tłoczyli się studencijedni wchodząc, drudzy zaś podążając w przeciwnym kierunku.
Adam Wolański
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego