Interpunkcja spójnika niż

 
Interpunkcja spójnika niż
20.02.2019
Czy przed niż stawiamy kropkę, jeśli pierwsza część zdania ma orzeczenie, a druga bezokolicznik? Np. Nie pragnęła niczego bardziej(,) niż wykąpać się i położyć spać.
Co ze zdaniami typu Jest silniejsza. Silniejsza(,) niż wszyscy myślą.
W pierwszym zdaniu występuje fraza złożona z orzeczenia z tzw. dopełnieniem bezokolicznikowym (pragnęła się wykąpać…), które to elementy są połączone członem skorelowanym bardziej – niż w znaczeniu ‘w większym stopniu niż’. Jako że mamy do czynienia z wypowiedzeniem pojedynczym, przecinka przed niż się nie stawia (por. np. J. Podracki, Słownik interpunkcyjny języka polskiego).
Drugie zdanie jest wypowiedzeniem złożonym (równoważnik zdania + zdanie) i wówczas przecinek przed niż jest konieczny.
Adam Wolański
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego