Interpunkcja w tytułach stojących przed nazwiskiem

Interpunkcja w tytułach stojących przed nazwiskiem
29.01.2016
Szanowni Państwo,
jak wiadomo, pomiędzy funkcją danej osoby a jej imieniem i nazwiskiem przecinka zamieszczać nie należy, np.:
Architekt Jan Kowalski wypowiedział się na temat…,
jednak chciałem zapytać, jak powinna wyglądać interpunkcja, gdy mamy do czynienia ze zbiegiem dwóch lub więcej określeń, np.:
Architekt, prof. Jan Kowalski wypowiedział się na temat…. Czy w takim zapisie przecinek automatycznie rozpoczyna wtrącenie i powinien pojawić się także po nazwisku cytowanej osoby?
Pomiędzy jednowyrazową nazwą funkcji, stanowiska, urzędu itd. a imieniem i nazwiskiem (lub tylko nazwiskiem) przecinka rzeczywiście nie stawiamy. Jeśli jednak rzeczownikowi będącemu określeniem funkcji towarzyszy dodatkowe określenie (może mieć zarówno charakter okazjonalny, jak i wchodzić w skład nazwy na stałe) i stanowi on podmiot zdania (a nazwa osobowa przydawkę), to wówczas interpunkcja może być dwojaka, por.
Kierownik oddziału Jan Kowalski przyjechał do zarządu firmy.
Kierownik oddziału, Jan Kowalski, przyjechał do zarządu firmy.

Norma mówi jednocześnie, że wszelkich tytułów stojących przed imieniem i nazwiskiem nie oddziela się od siebie i od nazwy własnej osobowej, por.
Dyrektor prof. dr hab. Jerzy Kwiatkowski powitał zebranych.
Jeśli zatem uznamy, iż użyte w przywołanym zdaniu wyrazy architekt i profesor (formalnie są to dwie równorzędne przydawki rzeczowne, które jako równorzędne elementy zdania rozdziela się zazwyczaj przecinkiem) stanowią tytuł zawodowy i naukowy, to przecinka nie powinniśmy stawiać.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego