Interpunkcja wyrażeń do diabła, do licha

Interpunkcja wyrażeń do diabła, do licha

30.10.2020
30.10.2020

Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć, czy w zdaniach "Co do diabła?" i "Co do licha?" powinno się wstawiać przecinki po "co". Będę wdzięczny za uzasadnienie.

Interpunkcja wyrażeń przyimkowych typu do diabła czy do licha nie jest jednolita. Jeśli są poprzedzone pojedynczym zaimkiem bądź partykułą, to wówczas te elementy raz bywają oddzielone przecinkiem od omawianych tu wyrażeń, a innym razem nie, por. np.


Co do licha!

Co, do licha?

Tam do licha, to nasz wist przepadł na dziś.

Tam, do licha!


Można domniemywać, że interpunkcja jest powiązana z intonacją całego takiego wypowiedzenia. W wypowiedzi ustnej przecinkowi odpowiada zazwyczaj przestanek oddechowy.


Jeśli natomiast omawiane tu zwroty wyrażające gniew czy zniecierpliwienie i stanowią wtrącenie w obrębie wypowiedzenia, wydziela się je przecinkami z obu stron, por. np.


Więc o co, do licha, walczyliśmy?

Co, do licha, z tą pocztą.

Po co, do licha, nosi pan przy sobie miecz?

Co, do licha, zrobić z tymi rękami?

Co, do diabła, on ma na myśli?

O co, do diabła, w tym wszystkim chodzi?

Co, do diabła, jest z wami nie tak, ludzie?

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego