Jak jest zbudowany krwiobieg?

Jak jest zbudowany krwiobieg?
9.11.2008
Jak zbudowany jest wyraz krwiobieg (tzn. czy -o- jest morfemem łączącym, czy też jest to zrost krwi + obieg)? A jak ocenić wyraz krwioobieg (trzysylabowy w wymowie, często również pisany przez dwa o), którego wprawdzie brak w słownikach, ale jest bardzo tak bardzo powszechny, że… może już być powinien?
O ile mi wiadomo, ci, którzy nie mówią [krfjoobjek], mówią [krfjobiek], a to znaczy, że dzielą ten wyraz na sylaby następująco: krwio-bieg. Można przypuszczać, że w taki sam sposób postrzegają jego budowę. Językoznawca powiedziałby, że krwiobieg traktują jako zrost, a więc tak jak np. Białystok, nie tak jak Białoruś.
Ci zaś, którzy mówią [krfjoobjek] i piszą krwioobieg, traktują ten wyraz jako złożenie z interfiksem -o-, podobnie jak np. krwiopijca.
Znaczna frekwencja formy krwioobieg w mediach nie wystarcza, aby ją usankcjonować. Do tego trzeba by jeszcza, aby forma ta była równorzędna w piśmiennictwie fachowym, medycznym, a tak – o ile się orientuję – jeszcze nie jest.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego