Jak odmieniać imiona ukraińskie

Jak odmieniać imiona ukraińskie
30.10.2017
Bardzo proszę o pomoc w kwestii odmieniania poniższych imion osób z Ukrainy:
1) Imiona żeńskie Anastasiia, Salomiia – czy poprawna forma w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku zawiera dwa razy literę „i” (Anastasii, Salomii)? Myślę, że trzy razy „i” nie występuje.
2) Imiona męskie:
a) imię Illia – czy odmiana będzie wyglądać tak, jak w przypadku żeńskich imion wymienionych wyżej?
b) imiona zakończone na „y” Nikolay, Alexey – jak należy je poprawnie odmienić?
Dziękuję za pomoc.
Ad 1. Przede wszystkim zastrzeżenie, że ukraińskie imiona Анастасі́я i Саломiя należałoby po polsku oddawać jako Anastasija i Salomija lub Anastasia, Salomia (a nie: Anastasiia, Salomiia). Zapis Anastasiia, Salomiia wygląda na transkrypcję angielską. Tak czy inaczej – w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku trzeba napisać Anastasii, Salomii.
Ad 2. Męskie imię ukraińskie Illia (Ілля́) zapisujemy w dopełniaczu z dwoma -ii (tak samo jak jego wersję rosyjską Ilia, D., C., Ms. Ilii; vide hasło Erenburg w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod redakcją E. Polańskiego, Warszawa 2017, s. 391).Gdyby się opowiedzieć za jednym i, byłoby więcej zamieszania…
Ad 3. Imiona męskie Николай, Алексей oddane po angielsku jako Nikolay, Alexey, czyli z literą y odpowiadającą głosce j, odmieniają się według wzoru: D., B. Nikolaya, Alexeya, C. Nikolayowi, Alexeyowi, N. Nikolayem, Alexeyem, Ms. Nikolayu, Alexeyu.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego