Jak się odnieść do punktów wyliczenia?

Jak się odnieść do punktów wyliczenia?
4.11.2014
Szanowni Państwo,
czy kiedy w tekście następują wyliczenie, do którego się potem odnosimy, to powinniśmy napisać np. w podpunkcie a), czy w podpunkcie a? Z kolei jeśli wyliczamy przy pomocy cyfr arabskich z kropkami, to potem: w punkcie 2 czy w punkcie 2.? Często w tekstach matematycznych można spotkać strukturę numeracji różnych treści w ramach rozdziałów. W takim wypadku odwołamy się – przykładowo – do twierdzenia 2.5. czy 2.5?
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Zapisy, o których mowa w pytaniu, nie są znormalizowane. W tekstach specjalistycznych spoza dziedziny prawa nawiasy po małych literach i znakach liczb rzymskich zazwyczaj się pozostawia, natomiast kropki po cyfrach pomija, por. w punkcie a), w podpunkcie i) oraz iv), w punkcie 2.5 itd. Pozostawienie nawiasu po malej literze sprawia, że automatycznie nie pomylimy go z jednoliterowym spójnikiem lub przyimkiem. Kropka separująca po cyfrze (lub ostatniej z cyfr, por. w pkt 2.1.5 zawarto…) niczego nie ujednoznacznia, więc może być pominięta. Niektórzy – błędnie – pozostawiają ją jako oznaczenie liczebnika porządkowego. Z kontekstu wynika jednak jednoznacznie, jaki jest to liczebnik i jak go odczytać, a wówczas kropka jest zbędna.
Teksty prawne mają inną tradycję. Przy powoływaniu się na artykuły, ustępy, punkty, litery i zdania nie stosujemy nawiasów (także kropek), por. art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a, art. 5 ust. 4 zd. 1, § 7 ust. 4 pkt 1 lit. b itp.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego