Jak się zwracać do doktora habilitowanego?

Jak się zwracać do doktora habilitowanego?
22.06.2011
22.06.2011
Czy do osoby posiadającej stopień doktora habilitowanego, która nie jest zatrudniona na stanowisku profesora (nie ma też tytułu naukowego profesora), można się zwracać: panie profesorze, czy też odpowiednią formą będzie wyłącznie panie doktorze?
Do osoby mającej stopień naukowy doktora habilitowanego, ale zatrudnionej na stanowisku adiunkta, przyjęło się zwracać za pomocą formy panie profesorze / pani profesor. Doktor habilitowany jest bowiem tzw. samodzielnym pracownikiem nauki i tym w sposób znaczący różni od doktora.
Dodam, że osoba o tytule naukowym profesora jest zawsze zatrudniona na stanowisku profesora (najpierw nadzwyczajnego, potem na ogół zwyczajnego), nie stwarza więc problemów grzecznościowych.
Stanowisko docenta, na które powoływano doktorów habilitowanych, zlikwidowane zostało na uczelniach dydaktycznych w roku 1990. Niedawno pojawiło się ponownie, ale odnosiło się do niektórych doktorów. W nowej ustawie, która ma wejść z życie 1 października 2011 r., stanowiska docenta znowu nie będzie.
Inna sytuacja była w jednostkach naukowych, na przykład Polskiej Akademii Nauk. W Akademii doktorów habilitowanych powoływano na stanowisko docenta, dlatego forma panie docencie / pani docent była stosowana do osób zaraz po przejściu procedury habilitacyjnej, zanim jeszcze nastąpiło mianowanie. Nowa ustawa, o której wspomniałam, likwiduje stanowisko docenta również w PAN.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego