Jak stopniujemy profesjonalny?

Jak stopniujemy profesjonalny?
7.05.2018
7.05.2018
Czy forma profesjonalniejszy jest poprawna, tak jak bardziej profesjonalny?
Istnieje pewna grupa przymiotników, które powstały jako relacyjne (wskazują na związek z jakimś zjawiskiem, z jakąś rzeczą itd.) – te w ogóle się nie stopniują (por. domowy ‘związany z domem’ – meble domowe, domowe sprawy, nie: *bardziej domowe meble, sprawy). Mogą one jednak w pewnych użyciach mieć charakter jakościowy – wskazują już nie na relację z czymś, lecz na jakąś cechę, i wówczas podlegają stopniowaniu, ale wyłącznie syntetycznemu (por. domowa atmosferaU Janka panowała bardziej domowa atmosfera niż u Zosi, lecz nie: *domowsza atmosfera). Taki charakter ma przymiotnik profesjonalny – jest on „ujakościowionym” przymiotnikiem relacyjnym (powstał w relacji do rzeczownika profesja), co sprawia, że nie powinien przybierać form profesjonalniejszy, najprofesjonalniejszy. Ta sama zasada dotyczy przysłówków utworzonych od przymiotników relacyjnych.
Formy te jednak pojawiają się w tekstach, podobnie zresztą jak formy stopnia wyższego i najwyższego przysłówka profesjonalnie: profesjonalniej, najprofesjonalniej. Może to świadczyć o tym, że profesjonalny i profesjonalnie przestały być odczuwane jako wskazujące na związek z profesją i mają już wyłącznie charakter jakościowy. Mimo to zalecałabym ostrożność w posługiwaniu się formami syntetycznymi ich stopniowania.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego