Jaki czy który?

Jaki czy który?
30.01.2018
30.01.2018
Działania jakie czy które się wpisały w realizację planu? Zatem która czy jaka forma jest poprawna?
Zaimka jaki używamy wtedy, gdy chcemy wskazać na typ zjawisk, rzeczy, osób itp., natomiast zaimka który – gdy chcemy wskazać konkretną rzecz, osobę, konkretne zjawisko itp.
Obie wersje każdego z powyższych zdań są poprawne, ale każda niesie inną treść. Jeśli pytamy: Jakie działania wpisały się w realizację planu?, Jaka forma jest poprawna?, to oczekujemy odniesienia się nie do konkretnych działań i form, lecz wskazania na ich typ (np. – Jakie działania wpisały się w realizację planu? – Bardzo ambitne. -– Jaka forma jest poprawna? – Taka, która nie narusza naszego poczucia estetyki).
Jeśli zaś pytamy: Które działania wpisały się w realizację planu?, Która forma jest poprawna?, to oczekujemy wskazania konkretów (np. – Które działania wpisały się w realizację planu? – Zwiększenie sprzedaży. – Która forma jest poprawna? – Wziąć).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego