Jakie są Państwa dezyderaty?

 
Jakie są Państwa dezyderaty?
12.02.2001
Proszę, o wyjaśnienie pojęcia deziderata!
Łacińskie słowo desiderata (nie deziderata) to liczba mnoga od desideratum: rzecz pożądana. W polszczyźnie zostało ono przyswojone w formie dezyderat, funkcjonuje tylko w języku oficjalnym (książkowym, naukowym, urzędowym) i znaczy tyle, co postulat.
Mirosław Bańko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego