Jakżebym chciała…

 
Jakżebym chciała…
10.05.2013
Szanowna Poradnio!
Wielki Słownik Ortograficzny PWN podaje łączną pisownię jakżebym w znaczeniu 'gdzieżbym'. Poprawny jest więc zapis w zdaniu „Jakżebym śmiała” (= Gdzieżbym śmiała). A co ze zdaniem „Jakżebym chciała być teraz gdzie indziej!”? Czy tu nie należy zastosować pisowni rozłącznej? W znaczeniu 'Jak bardzo bym chciała…'?
Dziękuję.
Istotnie, właściwa pisownia to: „Jakże bym chciała być teraz gdzie indziej!”. W Wielkim słowniku ortograficznym (to tytuł, zatem dużą literą pisze się wyłącznie pierwszy wyraz) odnotowana jest jedynie partykuła jakżeby, jednak w przytoczonym zdaniu mamy do czynienia z zaimkiem przysłownym pytajnym jakże – a pisownia zaimków z cząstką -by jest rozłączna. Porównajmy: „Jakżeby on mógł pomóc!” (= Wykluczone, by on mógł pomóc – partykuła), „Jakże by on mógł pomóc!” (= Jak bardzo on by mógł pomóc! – zaimek), „Jakże by on mógł pomóc?” (= W jakiż sposób on by mógł pomóc? – zaimek).
Michał Gniazdowski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego