Jatka

 
Jatka
1.06.2018
Szanowni Państwo,
zainteresowała mnie etymologia słowa jatka, którego dawniej używano go w odniesieniu do sklepu rzeźnika. Czy jest możliwe, iż słowo to pochodzi od jhatka [tɺə̀ʈkɑ], słowa w języku hindi (i dalej, pochodzącego z sanskrytu)? Pojęcie to oznacza szybki ubój zwierząt, szczególnie dotyczy społeczności Sikhów, więc znaczenie jest bardzo bliskie. Czy jest możliwe, że to jest przypadkowa zbieżność słów i pojęć? Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie
Wiarygodnym opracowaniem etymologicznym dla polszczyzny jest Słownik etymologicznym języka polskiego W. Borysia (Kraków 2005). Tu (na stronie 207) czytamy, że jatka wywodzi się z prasłowiańskiego *jatъka ‘mała przenośna budka, mały szałas, namiot’, a ten z kolei powstał jako zdrobnienie rzeczownika *jata ‘przenośna budka, szałas, namiot’. Nie mam powodu, by podawać w wątpliwość te rozstrzygnięcia, tym bardziej że potwierdza je A. Bańkowski w Etymologicznym słowniku języka polskiego (Warszawa 2000, t. 1, s. 578).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego