Jednostki typografii cyfrowej

 
Jednostki typografii cyfrowej
24.05.2018
Dzień dobry,
zastanawiam się w jaki sposób poprawnie zapisać jednostkę piksel, aby móc ją używać wraz z wartościami? Wydaje się, że w internecie najbardziej powszechną formą zapisu jest px. Czy można zapisać tę jednostkę czy skrót jako pt – od punkt? Nie wydaje mi się, że są jakieś zasady normujące ten zapis?
Dziękuję!
Pozdrawiam,
Daniel
W typografii cyfrowej miary nie są znormalizowane i poszczególne wielkości można wyróżniać w co najmniej dziewięciu jednostkach: % – procent, em – firet, ex – wysokość x dla danego kroju pisma (ang. x-height), pc – punkt pica, pt. – punkt typograficzny, px – piksel, in – cal, mm – milimetr, cm – centymetr. Wszystkie te jednostki można podzielić na bezwzględne (niezależne, sztywne) oraz względne (zależne). Jednostek tych nie można dowolnie zamieniać.
Wraz z zapożyczeniem rzeczownika piksel (z ang. pixel pix (od picture) + el (od element)) przyjęliśmy także jego anglojęzyczny skrót – px, tudzież skrót ppi (od wyrażenia pixels per inch), por. np. matryca o rozdzielczości 1920 px × 1080 px, zdjęcie o rozdzielczości 72 ppi. Nie można piksela zapisywanego jako cały wyraz lub skrót zamienić na inną jednostkę miary, jaką jest punkt typograficzny (skrót: pt.), który w system Didota jest równy 0,3759 mm, w system Pica – 0,3514 mm, a w PostScripcie – 0,3528 mm (= 1/72 cala).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego