Jeszcze raz o interpunkcji Zależy w jakim sensie

Jeszcze raz o interpunkcji Zależy w jakim sensie
1.02.2016
1.02.2016
Szanowni Państwo,
trochę mnie zastanawia zalecenie porady.
Rozumiem, że podstawą mogłaby być uwaga 2 w regule [363] WSO PWN, np. zależy dokąd, zależy gdzie. Ale czy już nie ciekawe, od kogo i zależy, w jakim sensie?
A gdyby ostatni przykład zacząć od to? Czy przykłady ze słownika nie na to by wskazywały: Wiemy kto, ale Wiemy, kto to?
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Internautę nie przekonuje zaliczenie przeze mnie zwrotu zależy w jakim sensie (a więc i wyrażenia ciekawe od kogo) do tych samych konstrukcji pozornie podrzędnych co zależy dokąd, zależy gdzie, zależy jak, wiemy kto, nie wiem jak, w których pomija się przecinek przed zaimkami względnymi (vide przywołana Uwaga 2 reguły [363] zawarta w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod redakcją E. Polańskiego, Warszawa 2010, s. 127). Czyżby zastrzeżenie czytelnika brało się z tego, że człon w jakim sensie jest dłuższy, a nie jednowyrazowy jak dokąd, gdzie, kto, jak, i że jest on przyzwyczajony do tego, iż przed zaimkami względnymi który, jaki wprowadzającymi zdania podrzędne obowiązkowo przecinek się stawia? Powtórzę więc, że w zdaniu zależy w jakim sensie przecinka być nie powinno…
We wcześniejszej odpowiedzi zwróciłem również uwagę na to, że jakiekolwiek przekształcenie omawianego zwrotu, czyli dodanie na początku np. zaimka to i „czegoś” po członie w jakim sensie, jest już składniowo konstrukcją inną, wpływającą na interpunkcję. W zdaniu to zależy, w jakim sensie powiedział, napisał itp. przecinek przed zaimkiem jaki musi się, rzecz jasna, pojawić, gdyż mamy wówczas do czynienia z normalnym zdaniem podrzędnym.
Maciej Malinowski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego