Jeszcze raz o pisowni policja // Policja

 
Jeszcze raz o pisowni policja // Policja
7.02.2019
Uprzejmie proszę o udzielenie informacji, dlaczego nazwy między innymi takich formacji jak Straż Graniczna lub Służba Więzienna piszemy dużymi literami, a zasady te nie są stosowane do Policji. W przypadku tej ostatniej formacji spotykam się raz z pisownią Policja, a najczęściej policja.

Z poważaniem Anna
Niewiele mogę dodać do odpowiedzi, której udzieliłem p. Annie w poradzie z 19 kwietnia 2018 r. (https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Policja-czy-policja;18547.html). Domyślam się (choć mogę się mylić), że p. Anna drąży temat, formułując tym razem pytanie nieco inaczej. Potwierdzam, że choć w słownikach ortograficznych podaje się hasło policja, nie precyzując, o jakie znaczenie tego słowa chodzi (czy ogólnie o ‘organizację powołaną do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego’, czy o ‘jakąkolwiek część tej organizacji, np. komendę’, czy o ‘ogół funkcjonariuszy’, czy wreszcie o ‘budynek, w którym pracują policjanci’), to jednak w tekstach prawniczych czy politologicznych łatwo natrafić na pisownię wielką literą (Policja). Autorzy powołują się na taki właśnie przykład zapisywania tego słowa w tekstach oficjalnych (komunikatach, obwieszczeniach, rozporządzeniach) urzędów państwowych, np. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji; Funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz strażacy Państwowej Straży Pożarnej czy samodzielne pododdziały antyterrorystyczne Policji). Ponawiam zatem apel, który skierowałem przed rokiem do leksykografów, o dopuszczenie w przyszłości do użytku pisowni Policja obok policja.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego