Jeszcze raz o rozdzielnej pisowni wyrażenia super hiper

 
Jeszcze raz o rozdzielnej pisowni wyrażenia super hiper
26.06.2019
Mam zastrzeżenia do wątpliwości p. dr. Malinowskiego z Krakowa co do pisowni wyrażeń typu super hiper korzystny. Pan Doktor zaleca tu pisownię rozłączną. Tymczasem w Dyktandzie Ogólnopolskim 2016 autorzy (i to jakże wysocy!) zastosowali autorytatywnie zapis superekstrawartościowe warzywa. Takie wyrażenia stosuje się bardzo rzadko, ale czy nie byłaby tu potrzebna wierność jednej zasadzie słownikowej i nieproponowanie wyjątków?
Z szacunkiem
Andrzej Dembowski Toruń
Reguła [148] 33. Pisownia wyrazów z przedrostkami (vide Wielki słownik ortograficznym PWN pod redakcją E. Polańskiego, Warszawa 2017, s. 70) nie mówi nic o „łącznym zapisie rzeczowników i przymiotników z dwoma prefiksami w apozycji”. Podaje się tam za to hasło super ekstra i super hiper (s. 1103). Nieprzypadkowo zatem w Uniwersalnym słowniku języka polskiego PWN pod redakcją S. Dubisza (Warszawa 2003, t. t. IV, s. 592) zamieszczono przykłady ilustrujące taką (rozdzielną) pisownię wyrażenia super hiper nowoczesne (Oni wszystko mają takie super hiper nowoczesne; także Ten film jest po prostu super hiper). To, dlaczego w Ogólnopolskim Dyktandzie z 2016 roku autor postawił na pisownię łączną złożenia superekstrawartościowe, pozostaje dla mnie (na razie) niewytłumaczalne. Uznam to wtedy, gdy przeczytam kiedyś (w przyszłości) w suplemencie do reguły [148] w części wstępnej WSO o tym, że „dwa przedrostki stojące obok siebie, np. superhiper-, superekstra-, także pisze się z wyrazami pospolitymi łącznie”, a w części opisowej zamieści się takie hasła, ilustrując je przykładami zapisu łącznego z rzeczownikami i przymiotnikami: np. superhipernowoczesny, superekstrawartościowy.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego