Jeszcze raz o spacji lub jej braku po znaku %

Jeszcze raz o spacji lub jej braku po znaku %

26.11.2021
26.11.2021

W Pana komentarzu wskazano, że pomiędzy liczbą (zapis liczbowy), a znakiem % powinien być pojedynczy odstęp. Wg zasad składu tekstu przed znakiem % nie wstawia się odstępu, co zresztą zaznaczył Pan w artykule. Czyli poprawny zapis to: 38,4% ± 3,4%.

Sprawa nie jest, niestety, tak jednoznaczna. Otóż rzeczywiście w polskiej tradycji ortotypograficznej symbol oznaczający procent, oznaczenie stopnia kątowego oraz oznaczenia stopni w różnych skalach zapisuje się PO CYFRACH bez spacji, por. np. 5%, 10°C, 32°F itp. Stanowi to swego rodzaju odstępstwo od zaleceń normy międzynarodowej, która nakazuje zapisywać wspomniane oznaczenie z odstępem, tak jak wszystkie inne oznaczenia jednostek miar, por. np. 5 km, 10 kg, 15 s, 3 h itd.

W tradycyjnej polskiej ortotypografii spację stawia się TYLKO, gdy opisywane powyżej znaki występują po cyfrach. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy znaki % i °C występują po zapisach z użyciem nawiasu, por. np. l = (12 − 7) %. Pisałem o tym w 2016 r. w poradzie pt. Odstępy lub ich brak w oznaczeniach jednostek miar.

Sprawa skomplikowała się w 2020 r., kiedy w życie weszła ogólnoeuropejska norma, która nakazała stawiać spację pomiędzy wartością liczbową a symbolem matematycznym %. Owa norma znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar (§8 ust. 4). Od tego czasu część autorów oraz wydawców stosuje się do tej zasady. Inni pozostają wierni tradycji. Można zatem uznać, że mamy do czynienia z wariantywnością zapisu. W konsekwencji za poprawny zapis należy uznać zarówno 38,4 % ± 3,4 %, jak i 38,4% ± 3,4%.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego