Jezu Chsryste!

Jezu Chsryste!
29.09.2008
29.09.2008
Szanowni Eksperci!
Mam bardzo krótkie pytanie: dlaczego mówimy Jezu Chryste, a nie Jezusie Chrystusie?
Pozdrawiam,
Marcin Kowal
Zgodnie z obowiązującymi nas wydawnictwami poprawnościowymi (np. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego, Nowy słownik ortograficzny PWN pod red. E. Polańskiego) w użyciu są obie formy wołacza: Jezu Chryste i Jezusie Chrystusie. W najnowszych przekładach Pisma Świętego (np. w Biblii Tysiąclecia, w przekładzie ekumenicznym NT) występuje tylko ta druga forma: Jezusie Chrystusie. Natomiast wołacz Jezu Chryste występował w staropolskich przekładach Biblii, zachował się w pieśniach religijnych (np. „Jezu Chryste, Panie miły…”) i funkcjonuje w polszczyźnie ogólnej. Jest nacechowany stylistycznie. Oboczności staropolskich form fleksyjnych wynikały z różnych sposobów asymilacji wyrazów obcych o zakończeniu -us, stąd np. Chryst, Chrysta, Chryste || Chrystus, Chrystusa, Chrystusie.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego