K-pop albo k-pop

K-pop albo k-pop

15.10.2020
15.10.2020

W związku z rosnącą popularnością koreańskiej muzyki, czyli k-popu, w Polsce, chciałabym się zapytać o poprawność zapisu tego skrótu (k-pop, K-Pop, może kpop bądź K-pop) i może podpowiedź, czy są wobec niego podobnych mu (k-beauty / K-beauty) jakieś zasady w języku polskim, czy należy zaakceptować go tak, jak został przyjęty z języka angielskiego.


Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.

Wyraz K-pop został do języka polskiego zapożyczony z angielszczyzny. Stanowi swego rodzaju skrót od wyrażenia Korean pop. A jako że w angielskim przymiotniki utworzone od nazw państw zapisujemy od wielkiej litery, tak więc mamy zapis K-pop. Podobnie zresztą jak: J-pop (od ang. Japanese pop) i C-pop (od ang. Chinese popular music).

W wypadku omawianego tu wyrazu na gruncie języka polskiego doszło do adaptacji pisowniowej, polegającej na zmianie początkowej wielkiej litery na małą. W tekstach nadal można jednak spotkać pisownię oboczną: K-pop albo k-pop. Praktykę tę należy uszanować, dopóki nie zapadną inne, ostateczne rozstrzygnięcia kodyfikacyjne.

Należy jednak podkreślić, że wyrazy utworzone od omawianego tu rzeczownika już na gruncie polskim powinniśmy pisać od małej litery, por. np. (piosenki) k-popowe.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego