Kłopotliwy Pawieł

 

Kłopotliwy Pawieł

6.11.2020

Szanowni Państwo,

chciałbym zapytać o odmianę rosyjskiego imienia Павел. Po zastosowaniu proponowanej przez Państwo zasad transkrypcji otrzymujemy formę „Pawieł”. Wydaje się, że powinniśmy pisać o „Pawiele” i do „Pawieła”. Czy może powinniśmy w odmianie traktować to imię jak polskiego Pawła i dokonywać zmian w temacie?

W języku rosyjskim w przypadkach zależnych imię Пaвел otrzymuje formy: Пaвла, Пaвлу, Пaвлом, Пaвле, a więc mamy do czynienia z tzw. ruchomym e. Obecne w mianowniku e w przypadkach zależnych wymienia się (alternuje) z zerem dźwięku (ø). Podobne alternacje (e : ø) mamy w odmianie polskiego imienia własnego Paweł oraz – co istotniejsze dla tej analogii – kilku polskich rzeczowników pospolitych zakończonych na -, które jest poprzedzone głoską miękką, por. kieł, D. kła (a nie: *kieła), szczygieł, D. szczygła (a nie: *szczygieła), węgieł, D. węgła (a nie: *węgieła). Dlatego też nie będzie raczej błędem przyjęcie form:


M. Pawieł

D. Pawła (nie: *Pawieła)

C. Pawłowi (nie: *Pawiełowi)

N. Pawłem (nie: *Pawiełem)

Ms. Pawle (nie: *Pawiele)


Przyjęty punkt widzenia jest potwierdzony w uzusie w odniesieniu do nazw własnych rosyjskich i białoruskich, por.


Pawieł Siewiaryniec uczestniczył w demonstracji w Mińsku przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich wieczorem 19 grudnia 2010 roku.


ale:


Wczesnym popołudniem 28 grudnia 2010 roku w mieszkaniu Pawła Siewiaryńca w Witebsku dokonano rewizji.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego