Knizia

 
Knizia
19.03.2020
Szanowni Państwo,
chciałabym spytać, jak brzmi dopełniacz niemieckiego nazwiska Knizia (wym. knɪtsiǝ).
Z wyrazami szacunku
W przywołanej w pytaniu nazwie własnej osobowej mamy głoski (a w systemie językowym fonemy), których brak w polskim systemie fonetyczno-fonologicznym. W szczególności ważna jest tu głoska wygłosowa, ona bowiem decyduje o wpisaniu tego typu nazwy do takiego, a nie innego wzorca deklinacyjnego. W oryginale jest to szwa [ǝ], czyli samogłoska średnio centralna. W wymowie rodzinnych użytkowników polszczyzny każda taka obca głoska poddawana jest procesowi adaptacyjnemu, polegającemu na zamianie elementu obcego na element najbardziej podobny w systemie języka polskiego, np. angielski wyraz [bɒbsleɪ] (ortograficznie: bobsleigh) w polszczyźnie jest wymawiany [bopslej] (ortograficznie: bobslej).
Podobna rzecz – czy tego chcemy, czy nie – wydarzyła się w wypadku niemieckiego nazwiska Knizia. Wyraz ten jest wymawiany w polszczyźnie jako [knycja]. Taka wymowa wygłosu sprawia, że przyjmuje on wzór odmiany żeńskich rzeczowników miękkotematowych (np. niania, szyja). Potwierdzenie tego znajdujemy w uzusie, por. np.
„Pojedynek” to nowa wersja klasycznej gry autorstwa Reinera Knizii. (dopełniacz)
Gry Reinera Knizii są często krytykowane za pretekstową fabułę i słabo zarysowany nastrój rozgrywki. (dopełniacz)
Dwa lata temu jury przyznało nagrodę Reinerowi Knizii. (celownik)
Poświęcono go Reinerowi Knizii, autorowi „Blue Moon” i „Eufrat”. (celownik)
Spotkanie z Reinerem Knizią. (narzędnik)
Gra została stworzona we współpracy z wielokrotnie nagradzanym projektantem Reinerem Knizią. (narzędnik)
Czegokolwiek by nie powiedzieć o Reinerze Knizii, to z całą pewnością jest on autorem płodnym. (miejscownik)
Mowa oczywiście o doktorze Reinerze Knizii, żywej legendzie rynku gier, autorze m.in. takich pozycji jak: „Eufrat i Tygrys” czy „Władca Pierścieni”. (miejscownik)
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!